Sopimusehdot

Tutustu tästä Liikuntakeskus FUNin sopimusehtoihin. Mikäli olet ostanut FUN Personal Trainer palveluja, löydät Personal Trainer palveluiden yleiset ehdot kohdasta 13.

1. Jäsenyys
Jäsensopimus tehdään aina verkkokaupassa Liikuntakeskus FUNin ja jäsenen kesken. Jäsen hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tehdessään jäsenyyden verkkokaupassa. Liikuntakeskus FUNin jäseniä ovat kaikki verkkokaupassa jäsensopimuksen hyväksyneet ja 13- vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18- vuotias jäsen kuntoilee Liikuntakeskus FUNin sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla ja kuntoilu voidaan aloittaa ainoastaan huoltajan hyväksynnällä. Jäsen on tietoinen että Liikuntakeskus FUN toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa.
Liikuntakeskus FUNilla on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen suostumusta.


2. Jäsentunniste, tietojen käsittely sekä yhteystietojen muutokset

Jäsenellä on mahdollisuus kulkea Liikuntakeskus FUNiin jäsentunnisteella tai FUN -puhelinsovelluksella. Jäsentunniste ja FUN -puhelinsovellus ovat aina henkilökohtaisia, eikä niillä saa päästää toisia henkilöitä FUNin tiloihin, eikä niitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Jäsentunniste tai puhelin, jossa on FUN-sovellus tulee olla aina mukana Liikuntakeskus FUNissa vieraillessa ja erikseen pyynnöstä näytettävä myös Liikuntakeskus FUNin henkilökunnalle. Jäsentunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle ja jäsen on vastuussa huolimattomasti säilytetyn jäsentunnisteen väärinkäytöstä mahdollisesti koituvista kustannuksista. Jäsentunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Jäsentunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista ja kuvallisen henkilökortin esittämistä.

Jäsenen on välittömästi tiedotettava yhteystietojensa muutoksesta. Liikuntakeskus FUN tallentaa asiakkaan tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Tietosuojalaki/2018). Tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä saat tästä.


3. Liittymismaksu
Jäsensopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu.
Liittymismaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.


4. Kuukausimaksu
Liittymismaksun lisäksi jäsenen tulee maksaa kuukausittain jäsensopimuksessa mainittu maksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Kuukausimaksu antaa jäsenelle Liikuntakeskus FUNin käyttöoikeuden yhden (1) kuukauden ajanjaksolle.


5. Tarjottavat palvelut
Jäsenellä on oikeus hyödyntää Liikuntakeskus FUNin palveluja jäsenkauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.


6. Jäsenyyden voimassaoloaika
Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun jäsenyyteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta Liikuntakeskus FUNin asiakaspalveluun sähköpostitse tai kirjallisesti. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi.


7. Jäsenyyden irtisanominen
Liikuntakeskus FUNin ajäsenellä on 30 päivän irtisanomisaika. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Mikäli jäsenellä on sopimusta irtisanottaessa liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä millään tavalla. Jäsenen tulee palauttaa kuntoiluoikeuden päättymisajankohtana asiakastunniste keskuksen asiakaspalveluun. Palauttamattomasta tai asiakastunnisteesta veloitamme 10 euroa (+laskutuslisä 5 euroa).


8. Maksuehdot
Jäsen voi maksaa liittymismaksun ja kuukausimaksun ensimmäisen maksuerän verkkomaksuna tai maksusuorituksena keskuksessa. Keskuksessa maksun voi suorittaa pankki-/luottokortilla tai liikuntarahalla. Sopimuksen mukaiset tulevat kuukausimaksut tullaan laskuttamaan jäseneltä sähköpostilla tai e-laskulla kerran kuukaudessa. Laskutusta varten jäsenellä tulee olla sähköposti tai tehdä e-laskusopimus verkkopankissa. Jäsenvastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan.
Mikäli e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti jäsenen tililtä tai jäsen ei maksa sähköpostiinsa tullutta laskua, jäsenelle lähetetään muistutuslasku, johon lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä.


9. Hinnanmuutokset
Ilmoitettuaan asiasta jäsenelle viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Liikuntakeskus FUN voi korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Liikuntakeskus FUN ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla ja sähköpostitse. Ennalta maksetun määräaikaisen jäsensopimuksen hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia kesken sopimuskauden. Ennalta maksetun jäsensopimuksen voimassaoloajan umpeutuessa jäsen voi lunastaa uuden jäsensopimuksen sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Liikuntakeskus FUN on velvollinen ilmoittamaan ajäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.


10. Vastuu maksuista
Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, jäsenen oikeus Liikuntakeskus FUNin palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsensopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen jäsen on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Liikuntakeskus FUNilla on oikeus periä viivästyskorkoa ja hinnaston mukaista muistutusmaksua sekä toimistokuluja myöhästyneistä maksuista.


11. Toimintaa ja sopimusehtoja koskevat muutokset
Liikuntakeskus FUN pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa asiakaspalvelun ja keskuksen aukioloaikoja ja tehdä sesonkiluonteisia loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Liikuntakeskus FUN ilmoittaa muutoksista keskuksen infotaululla ja sähköpostitse. Liikuntakeskus FUN pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja tuotteiden määrää. Liikuntakeskus FUN varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.


12. Säännöt
• Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.
• Liikuntakeskus FUNin jäseniltä odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi.
• Tupakointi, omien alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua Liikuntakeskus FUNin tiloissa.
• Jos jäsen tahallisesti vaurioittaa Liikuntakeskus FUNin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
• Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä.
• Pyyhi laitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme että laitteet ovat aina siistejä.
• Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita. Pelkillä sukilla tai paljain jaloin liikkuminen liikuntatiloissa on kielletty määriteltyjä tunteja lukuun ottamatta.
• Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.
• Käytä aina juomapulloa jossa on korkki.
• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi.
• Alle 13-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua Liikuntakeskus FUNin tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä tai heille osoitetussa paikassa.
• Muiden, kuin itsensä, valo- tai videokuvaaminen Liikuntakeskus FUNissa on ehdottomasti kielletty. Itsestä otetun kuva- tai videomateriaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen on ehdottomasti kielletty ilman keskuksen kirjallista lupaa.
• Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteettisyistä on sallittua.
• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua. Yöksi kaappeihin jääneet tavarat toimitetaan löytötavaratoimistoon.
• Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta tuntia ennen sovittua aikaa, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, jäsenvoi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi.
Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus tai hieronta-aika, veloittaa Liikuntakeskus FUN käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.
• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Seuraa ohjeita. Liikuntakeskus FUN ei vastaa jäsenen omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta Liikuntakeskus FUNin tiloissa tai sen alueella.
• Mikäli jäsen ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia jäseniä tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Liikuntakeskus FUN ei tässä tapauksessa palauta mahdollisesti ennakkoon maksettuja maksuja.
• Liikuntakeskus FUN ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Liikuntakeskus FUN ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen jäsenen toiminnasta. Jokainen jäsen vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Liikuntakeskus FUNin tuottamiin palveluihin.
• Jäsen on tietoinen, että Liikuntakeskus FUNin toimitilassa on tallentava kameravalvonta.
• Mikäli jäsen tuo luvatta Liikuntakeskus FUNin tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 300 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan jäseneltä paperilaskulla.
• Liikuntakeskus FUNin palveluliiketoimintaan sisältyvät yksilö- ja pienryhmävalmennuspalvelut sekä niihin rinnastettavat ohjauspalvelut. Liikuntakeskus FUNin jäsenellä ei ole oikeutta toteuttaa edellä mainitun kaltaisia palveluita ilman keskuksen antamaa kirjallista suostumusta toisille Liikuntakeskus FUNin jäsenille. Mikäli Liikuntakeskus FUNin jäsen rikkoo sääntöä niin hän sitoutuu maksamaan Liikuntakeskus FUNille 300 euron rikemaksun.
• Mikäli liikuntakeskus FUNin jäsen rikkoo näitä sopimusehtoja, niin hän sitoutuu maksamaan Liikuntakeskus FUNille 300 euron rikemaksun.

13. Personal training -palveluiden yleiset ehdot
Personal Training -palveluiden (myöhemmin PT palvelut) osapuolet ovat palvelun tarjoaja (myöhemmin ’Toimittaja’) ja palvelun käyttäjä (myöhemmin ’Asiakas’). PT palveluiden yleiset ehdot katsotaan hyväksytyksi, kun asiakas on ostanut PT palvelun ja hyväksynyt sopimusehdot kuittaamalla toimitusehdot kohdan verkkokaupassa.
Yrityksen edustaja tai toinen yksityishenkilö voi ostaa asiakkaalle toimittajan tarjoamia PT palveluita, jolloin PT palvelut ostanut yritys tai yksityishenkilö vastaa kaikista PT palveluihin liittyvistä maksuista. Asiakas kuitenkin sitoutuu käyttäytymään tämän PT palveluiden sopimusehtojen mukaisesti.


ASIAKKUUS
PT palvelut kestävät määräajan, esimerkiksi 3, 6 tai 12 kuukautta. Määräaikaiset PT palvelut ovat voimassa määritellyn valmennusjakson ajan ja mikäli Asiakas ei käytä PT palveluita määräaikana, niin PT palvelut katsotaan vanhentuneiksi eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle. Asiakkuus on henkilökohtainen, eikä sitä voida siirtää toiselle henkilölle ilman toimittajan hyväksyntää.


PT PALVELUIDEN HINNAT
PT-palveluiden hinnat määräytyvät Toimittajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

MAKSUTAVAT
Toimittaja määrittelee hyväksymänsä maksutavat. Ensimmäinen kuukausimaksu maksetaan ennen valmennuksen aloittamista. Mikäli maksutapana on lasku niin maksuehto laskulle on neljätoista (14) päivää. Toimittaja varaa oikeuden olla hyväksymättä käteismaksuja. Asiakas voi valita loput PT palvelut maksettavaksi joko kertamaksulla tai kuukausittaisella maksuerällä. Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä Asiakkaalle ellei PT palvelut purkaannu Toimittajasta johtuvasta syystä.


PT PALVELUIDEN JÄÄDYTTÄMINEN
PT palvelut voidaan jäädyttää ennalta määritellyksi ajanjaksoksi, kuitenkin enintään vuodeksi, sairauden, vamman, raskauden tai asevelvollisuuden suorittamisen johdosta. Jäädytyksen tulee olla kestoltaan vähintään neljä (4) viikkoa. Jäädytyksen aikana Asiakkaan maksuvelvollisuus keskeytyy eikä Toimittajalla ole velvollisuutta tuottaa Asiakkaalle PT palveluita. Aikaisemmin veloitettuja maksuja ei palauteta, vaan ne luetaan tulevien maksujen hyväksi. PT palveluita jatketaan alkuperäisen valmennusjakson päätyttyä jäädytysjaksoa vastaavan ajan. PT palveluiden jäädyttämisestä tulee sopia Toimittajan kanssa etukäteen kirjallisesti, paitsi tapaturman tai äkillisen sairastapauksen johdosta, jolloin Asiakkaan tulee sopia siitä Toimittajan kanssa heti kun se on kohtuudella odotettavissa mahdollista. Jäädyttämiseen vaaditaan lääkärintodistus tai virallinen todistus asevelvollisuuden suorittamisesta. Toimittaja vahvistaa myöntämänsä jäädytyksen kirjallisesti.


TAPAAMISTEN PERUUTUKSET
Asiakas sitoutuu noudattamaan Toimittajan kanssa ennalta sovittuja yhteisiä tapaamisaikoja PT palveluiden osalta. Mikäli Asiakas myöhästyy tai jättää saapumatta ennalta sovittuun tapaamiseen niin hänelle ei korvata käyttämättä jäänyttä osaa tapaamisajasta. Edellä mainitusta poiketen Asiakas voi tapauskohtaisesti sopia Toimittajan kanssa, että heidän yhteinen tapaamisajankohta siirretään toiseen, molemmille osapuolille soveltuvaan ajankohtaan. Asiakkaan tulee pyytää Toimittajalta yhteisen tapaamisajankohdan siirtoa viimeistään kaksikymmentäneljä (24) tuntia ennen tapaamisajankohdan alkamista. Tapaamisen siirto on mahdollista vain, jos kyse on henkilökohtaisesta tapaamisesta osapuolten kesken ja se edellyttää Toimittajan kirjallista hyväksyntää. Toimittajalla ei ole edellä mainittujen ehtojen täyttyessä oikeutta estää tapaamisajankohdan siirtoa muutoin kuin perustellusta syystä. Yhteisen tapaamisajankohdan siirto ei ole mahdollista Asiakkaan toimesta, mikäli PT palveluiden kohteena ovat Toimittajan tuottamat pienryhmävalmennuspalvelut.


PT PALVELUIDEN PURKAMINEN
Asiakkaalla on oikeus purkaa PT palvelut välittömästi häntä koskevan poikkeuksellisen ja yllättävän tapahtuman, kuten vakavan sairauden tai pysyvän vamman vuoksi kesken valmennusjakson, mikäli PT palveluiden jäädyttäminen ei olisi kyseisessä tilanteessa perusteltua. Asiakkaan tulee toimittaa toimittajalle virallinen todistus, kuten lääkärintodistus, mainitunlaisesta purkuperusteesta. Asiakkaalla on oikeus purkaa PT palvelut välittömästi myös silloin, kun Toimittaja olennaisesti rikkoo PT palveluiden keskeistä sisältöä. Toimittajalla on oikeus purkaa PT palvelut välittömästi asiakkaan olennaisesti rikkoessa PT palveluja.


SAATAVIEN PERINTÄ
Laskulla maksettaessa Toimittajan tulee lähettää Asiakkaalle lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos Asiakas ei ole suorittanut PT palveluiden mukaista maksua eräpäivään mennessä, Toimittaja lähettää Asiakkaalle 1.muistutuslaskun (5) viiden vuorokauden kuluttua. Toinen muistutuslasku tulee neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Muistutuksesta aiheutuvat kulut peritään Asiakkaalta. Jos laskua ei 2. muistutuslaskun tullessa makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään Toimittajalla on oikeus keskeyttää PT palvelut Asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta Asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä Asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4 §:n mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.


HENKILÖTIEDOT
Toimittaja käsittelee Asiakkaalta saamiaan henkilötietoja, joita se tarvitsee PT palveluiden tekemiseen ja Asiakkuuden hallinnoimiseen, Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisella tavalla.
Toimitusehdot allekirjoittamalla Asiakas hyväksyy suoramarkkinointipostin vastaanottamiseen toimittajalta eli Toimittajalla voi lähettää tuotteita ja palveluitaan koskevia tiedotteita ja suoramarkkinointipostia asiakkaalle. Asiakas voi kuitenkin milloin tahansa ilmoittaa suostumuksensa rajoittamisesta tai sen peruuttamisesta.


TURVALLISUUSSÄÄNNÖT
PT palveluiden voimassaolon aikana toteutettavat harjoitukset tapahtuvat Asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas vastaa omasta terveydentilastaan tavalla, joka ei aiheuta terveysriskiä. Asiakas ei saa harjoitella alkoholin, huumausaineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena. Toimittajalla on oikeus kieltäytyä tuottamasta PT palveluita Asiakkaalle, jos on ilmeistä Asiakas rikkoo näissä yleisissä ehdoissa mainittuja turvallisuussääntöjä.


MUUT EHDOT
PT palveluihin sisältyy ainoastaan PT palvelujen kuvauksiin kirjatut erikseen eritellyt PT palvelut. Asiakas on velvollinen maksamaan itse mahdolliset muut kustannukset, kuten esimerkiksi tila- ja välinevuokran.

14. Soveltuva laki ja erimielisyydet
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään asiakkaan kotipaikan tuomioistuimessa. Lisäksi asiakkaalla on aina oikeus saattaa kulutushyödykettä koskeva riita-asiansa maksutta myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.
Lautakunta on puolueeton ja riippumaton, tuomioistuimen ulkopuolinen riidanratkaisuelin. Lautakuntaan valittaminen on asiakkaalle maksutonta.

Tervetuloa Liikuntakeskus FUNin asiakkaaksi!